PROJEKTO “MENAS SENUOSIUOSE LIETUVOS DVARUOSE” STRATEGIJA IR 2010 M. PARODINĖS VEIKLOS PLANAS

Žmogaus egzistencija neįsivaizduojama be estetinės patirties. Estetinė patirtis visada siejama su meninės kūrybos produktais. Dažnai susidaro nuomonė, kad menui ne visada skiriamas didelis dėmesys. Dėmesio stoka argumentuojama socialinės, politinės, švietimo ar kokiomis panašaus pobūdžio problemomis, jų aktualizavimu. Dažną kūrėją aplanko apmaudas, kai meno kūrinys dėl ne tinkamo arba mažo finansavimo beveik nepasiekia žiūrovo. Dera pastebėti, kad egzistuoja privačios iniciatyvos kurios atlieka gelbėtojo vaidmenį. Krizė, atrodžiusi kaip kažkokia jūra be krantų, privačios, pilietinių paskatų sąlygotos, iniciatyvos dėka pradeda siaurėti.

Spausdinti
  

ĮSAVE - IŠ KITO ŠONO

Nors balandis su Melagių diena jau sudilęs, bet Utenoje balandiškais pokštais netikėtai atsišaukė gegužė.

Bemaž savaitę kas kelintas uteniškis klausinėjo susitikęs pažįstamą: "Ar matei savo portretą kraštotyros muziejuje?" O jau mūsiškio mero Alvydo Katino kokia katiniškai gudri mina. Ir pikčiurna žurnalistas - it iš akies luptas: vienu štrichu esminis charakterio bruožas įrėžtas. Ir ta šalies politikų galerija: nors albumą pirkis ir atminimui susidėk." Panašūs atsiliepimai sklaidė visą savaitę po "Šaržų" parodos atidarymo, kurios autoriai - pedagogas ir dailininkas Laimonas Šmergelis bei jo ugdytiniai iš "Šaltinėlio" mokyklos-darželio.

Spausdinti
  

TIESA KALBA VAIKO LŪPOMIS...

Jei kas nors po užrašyta antrašte pasigenda nuorodos apie šių žodžių autorių, gali ją prikabinti. Tačiau ar būtina prie visko, kuo tiksliausiai ir, atrodytų, savais žodžiais nori pasakyti esmę, klijuoti autorystę, kai taip pat protingai galime pakalbėti vos ne kiekvienas?.. Juk tikrai tiesa kalba vaiko lūpomis...

Spausdinti
  

SŪNUS UŽAUGO, PAVEIKSLŲ KUDIKIS LIKO

Laimonas Šmergelis – jaunas tapytojas, turintis su niekuo nesupainiojamą braižą. Jei kas nors kalbėtų apie jį ir negalėtų prisiminti pavardės, paminėjus kūdikius raudonomis ševeliūromis klausytojams išsyk pasidarytų aišku, kad kalbama apie tapytoją ir menotyrininką, maištavusį prieš nusistovėjusias temas, nedievinantį Vilniaus, nesibodintį savo darbus kabinti šalia darželinukų flomasteriais keverzotų kompozicijų, siunčiantį darbus ten, kur jų laukiama.

Spausdinti
  

LIETUVIŠKASIS SCHWARZENEGGERIS IR JO MENŲ KAMBARĖLIS

2008 rugpjūčio 12

Šių metų rugpjūčio 12 - rugsėjo 09 dienomis Lietuvos teatro, muzikos ir  kino muziejuje, Vilnius įvyko Laimono Šmergelio tapybos darbų pristatymas. Parodoje autorius pristatė 30 tapybos darbų sukurtų 2006 - 2008 metais.

Vita Morkūnienė

Spausdinti
  

DAILININKAS PARODŲ MARATONO KELY

Jis vis dar nori gražumo, juk estetinės teisės neatima joks laikmetis. Ir kuomet spurdanti fantazija perima jį patį, nešdamasi įkvėpimo gelmėn, užgimęs kūrinys perkeičia ir kitų jausmus. Dabarties nuliūdnėjimuose dailininko Laimono Šmergelio parodos tarsi šiltos, šviesios oazės, užtveriančios kelią liūdesio miražams. Prie jo paveikslų šypsosi vaikai, suaugusieji, „prisegę“ žvilgsnius, sugrįžta į taurias vaikystės dienas, nors garsiai ir nebeišdrįsta apie tai prisipažinti...

Spausdinti
  

Puslapis 2 iš 3


DRAUGAI